Dosen

Dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam

NONAMANIDNJABATAN FUNGSIONALTUGAS TAMBAHANEMAILNO HP
1.SHOLEH HASAN, M.Pd.ILEKTORKaprodi PAIsholehhasan@unuha.ac.id081233642500
2.SUHARTONO, M.Pd.ILEKTORWarek 1suhartono@unuha.ac.id082182626939
3.MARLINA, M.Pd.I02033028502LEKTORDekan FAImarlina@unuha.ac.id081373533135
4. MUHAMAD IKHSANUDIN, M.Pd.ILEKTORSekretaris Prodi PAI081333972266
5.Dr. Romdloni, M.Pd.IASISTEN AHLIromdloni@unuha.ac.id082279889959
6.Dr. Ahmad Sodikin, M.Pd.LEKTOR085608388750

Dosen Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah

NONAMANIDNJABATAN FUNGSIONALTUGAS TAMBAHANEMAIL NO HP
1. RATIH PURNAMA PERTIWI, M.Pd.LEKTORKaprodi PGMI081272668917
2.Dr. H.IMAM RODIN, M.Pd.LEKTORRektor081271787500
3.AHMAD TAUFIQ YULIANTORO, M.PdASISTEN AHLIWarek IV082176816751
4.Dr. SUPANGAT, M.Pd.IASISTEN AHLIKabiro081271941639
5.Dr. AHMAD ULIN NI’AM. M.Pd.ASISTEN AHLI082140754893
6.SRI ENGGAR KENCANA DEWI, M.Pd.LEKTORSekretaris Prodi082283325134
7.TRI RATNA DEWI, M.Pd.LEKTOR085235589612
8.RESTI SEPTIKA SARI, M.Pd.ASISTEN AHLI082281184922
9.NESI ANTI ANDINI, M.Pd.ASISTEN AHLI081958073661
10.NOR KHOLIDIN, M.Pd.ASISTEN AHLI082221523600